Kategooriad

Uued tooted

Eripakkumised

Fototehnnika kindlustus

 

Salva Kindlustus

Koostöös Salva Kindlustusega pakub 35mm.ee nüüd ka fototehnika kindlustust. Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas. Tegemist on koguriskikindlustusega, mille puhul on kindlustatud kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis ei ole väikeelektroonika kindlustuse tingimustes välistatud. Tingimustega saab tutvuda siin.

 

Näide: Kui soovida kindlustada fototehnikat, mille väärtus on 2000 eur-i, siis on 1-aastase kindlustuse puhul aastamakseks 100 eur. Omavastutus on 50 eur. Kindlustusmakse kuulub tasumisele ühes osas.

Kindlustada saab nii uut kui juba olemas olevat fototehnikat.

 

Kindlustada saab järgnevaid seadmeid:

 •     *  Fotokaamerad 
 •     *  Objektiivid
 •     *  Välklambid
 •     *  Muu fototehnika

Fototehnika on kindlustatud järgmiste juhtumite puhul:

 •     *  Elektrilühisest, üle- ja alapingest põhjustatud kahju;
 •     *  Kindlustusobjekti ettevaatamatul käsitsemisel tekkinud kahju
         (näiteks maha kukkumine, kohvitassist kogemata kohvi peale valamine);
 •     *  Seadme rikked (v.a garantii alla minevad rikked);
 •     *  Tulekahju;
 •     *  Loodusõnnetus;
 •     *  Vargus. Varguse ohutusnõuete rikkumisel vähendatakse kahjuhüvitist 50%;
 •     *  Röövimine, vandalism;
 •     *  Veekahju

 

 

Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud:

 •     *  Enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustus;
 •     *  Pidevalt mõjuv ekspluatatsiooni faktor (näiteks kulumine, korrosioon);
 •     *  Riknemine mittekasutamise või normaalse ilmastikutingimuse tagajärjel;
 •     *  Kindlustatud eseme testimine, otstarbeväline kasutamine või lubamatu muudatus;
 •     *  Kadumine (kadumine on olukord, kus isik on kindlustatud eseme ära kaotanud,
          selle kuhugi unustanud või kindlustatud eseme suhtes on valdus kaotatud muul
          põhjusel kui varguse või röövimise tagajärjel)
 •     *  Esteetiline vigastus, näiteks kriimustus, värvi muutus, plekid, rebendid ja muu selline,
          mis ei takista kindlustatud eseme kasutamist.

Hüvitamisele ei kuulu:

 •     *  Kindlustatud seadme tehnilise hooldusega seotud kulutused ning tehnilise hoolduse
          käigus asendatud kindlustatud eseme osad;
 •     *  Kahju, mille eest vastutab kindlustatud eseme tootja või hankija;
 •     *  Kaudsed kulutused ja kahju, näiteks kolmandate isikute nõuded kindlustusvõtja
          vastu, saamata jäänud tulu, trahv (sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt
          määratud trahv), taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike tööde
          viivitamisest tingitud täiendav kahju.

 

Kahju korral tuleb viivitamatult pöörduda 35mm.ee fotosalongi (Tulika põik 4-106 Tallinn). Kahjukäsitluse käigus toimub seadme parandamine või asendamine samaväärse uue seadmega (juhul, kui sama mudelit enam ei müüda, siis sama tootja sama funktsiooni täitva seadmega) kuni soetusmaksumuseni.

 

Lisainfot ja kindlustuspakkumist küsi 35mm.ee telefonil +372 5389 5283 või kirjuta pro@35mm.ee

 

 

Renee Altrov – “Laps, minu täiskasvanud kehas 2012″

 

Renee Altrov – “Laps, minu täiskasvanud kehas 2012″